Democracity

18 september 2019
Democracity

Op woensdag 18 september 2019 brachten wij een bezoek aan het stadhuis van Terneuzen.

We werden ontvangen en meegenomen naar de raadszaal. In de raadszaal wachtte een lid van het gemeentebestuur op ons. Tijdens deze ochtend hebben we een spel gespeeld, namelijk 'Democracity'. Het spel heeft als doel om te ervaren hoe beslissingen genomen worden in een democratische stad. In de volgende partijen is nagedacht over de invulling van de stad. Wat vinden wij belangrijk. 

Partij YMY wil meer zorg, aandacht voor jeugd en veiligheid

Partij BKA wil aandacht voor sport & bewegen en actviteiten voor verschillende mensen

Partij KFW wil aandacht voor school, supermarkten en duurzame huizen

Partij AVW wil aandacht voor gezonde samenleving, onderwijs en spelen voor kinderen

Een aantal reacties van kinderen:

Kerim: Leuk en leerzaam om te zien en te horen hoe er gewerkt wordt in het gemeentebestuur. 

Weronika: Ik vond het leuk dat we in de raadszaal mochten zitten. We mochten in de microfoon praten. Het spel dat we speelden was leuk omdat we zelf mochten kiezen wat wij belangrijk vonden voor de stad.

Adam: We moesten een spel spelen over een denkbeeldige stad. Er waren verschillende rollen in de partij. Burgemeester is belangrijk. Leuk spel, waarbij je zelf mag beslissen. 

Downloads