Overblijf

Schooljaar 2018-2019 gaan we met een continurooster werken.
De kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht in de klas.