BSO

Onder het dak van Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw vindt u de BSO van Stichting Prokino. Stichting Prokino biedt hier opvang aan voor kinderen van alle leeftijden. Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO zitten hier op één locatie, onder één dak met de school. Behalve met de school wordt er ook veel samengewerkt met de GGD en de Jeugdgezondheidsdienst, die ook op dezelfde locatie gehuisvest zijn.Gezamenlijk geven wij aandacht aan de doorgaande ontwikkelingslijn van ieder kind. Zo ontstaat er één vaste, vertrouwde plek waar ouders en kinderen voor alles terecht kunnen.

De opvang van Prokino is flexibel en persoonlijk.De openingstijden zijn ruim: kinderdagverblijf en BSO zijn beschikbaar van 6.30 tot 19.00, de peutergroep is er maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00.U kunt kiezen voor vaste dagdelen, flexibele opvang en/of vakantieopvang. Daarnaast bieden we een maaltijdservice en werken we met het BSO activiteitenprogramma DOEN en het VVE programma Uk & Puk.Voor een optimale informatie-uitwisseling met onze ouders bieden we een speciale Prokino app.

 Wilt u meer weten, of wilt u een keer kennis komen maken?

Meer informatie vindt u op onze website: https://www.prokino.nl/kinderopvang/locaties/prokino-juultje-de-stelle

 Logo Meander-Prokino

 

 

 

Downloads