Schoolinfo

 

Per 1 augustus 2015 zijn na een ontwikkeltraject van 1 jaar twee basisscholen samen een fusie aangegaan: Brede school de Stelle en RK basisschool de Zeemeeuw. Samen op weg willen wij met de kernpartners Prokino ( peutergroep en opvang), GGD en Centrum voor jeugd en gezin doorontwikkelen tot een IKC ( = integraal kindcentrum). Waar vroeger stond “onze school” zult u nu zien staan : “ons kindcentrum”.

CBS de Stelle was al geruime tijd Brede school met ruime ervaring op het gebied van ouderkamer, naschoolse activiteiten en schakelklas. Samen met de andere kernpartners en de leerkrachten van de Zeemeeuw wordt het gezichtsveld verruimd en de expertise geoptimaliseerd.

Wat is een integraal kindcentrum?

Een voorziening van kinderen van 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt in één organisatie een totaalpakket op het gebied van educatie,opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

 

Het kind staat binnen onze organisatie centraal. Wij vinden het belangrijk dat het kind zich veilig voelt, zich naar eigen aanleg en tempo kan ontwikkelen, en indien nodig hebben wij de nabijheid van een specialisten team voor de zorg rondom het kind en het gezin.

Het kind moet zich breed kunnen ontwikkelen. Hier hebben wij ons aanbod op aangepast. Naast een aanbod van de cognitieve vakken ( rekenen, taal …etc) , bieden wij 2 x per week na schooltijd sport en spel en talentontwikkeling middels het programma “Doen”. Stichting Prokino organiseert deze activiteiten 1 x per 2 weken.  Kinderen vinden het leuk en gezellig om samen te koken, creatief bezig te zijn, een speurtocht te doen, bezig te zijn met techniek, of mee te doen met een bingo. Voor kinderen van alle leeftijden valt er wat te beleven.

Het kindcentrum wil een centrale voorziening zijn in de wijk voor educatie, ontmoeting, ontspanning, talentontwikkeling en opvang.

Identiteit

Het uitgangspunt: de christelijke geloofstraditie. Onze kernwaarden zijn: respect, solidariteit, naastenliefde en rechtvaardigheid. Het kindcentrum heeft een open toelatingsbeleid, wij staan open voor alle religies. Respect voor elkaars opvattingen: signaleren van overeenkomsten en verschillen. Wij ervaren een verscheidenheid aan culturen als een rijkdom. Er is op onze school ruimte voor gebed, vieringen, sacramenten, symbolen. Voor de godsdienstles gebruiken wij de methode : Trefwoord.

Inbreng van ouders is een belangrijke schakel voor de stimulering van de ontwikkeling van de kinderen.  Het kindcentrum onderhoudt met ouders en verzorgers een nauw contact ( nieuwsbrieven, gesprekken, open inloop ochtend).  Ontwikkelen en opvoeden zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Binnen onze organisatie kan het Centrum Jeugd en gezin uw opvoedingsvragen beantwoorden mocht u hier behoefte aan hebben.

Pedagogisch klimaat en veiligheid

Het werkklimaat binnen onze organisatie kenmerkt zich door rust, orde en regelmaat, maar ook door een gezellige sfeer. Respect voor en acceptatie van elkaar behoort tot onze kernwaarden. Om dit te bereiken hebben wij duidelijke afspraken en regels. Wij werken met de methode “Leefstijl” en de groepen 5 t/m 8 krijgen binnen onze organisatie weerbaarheidstraining. Aan het begin van het schooljaar beginnen wij met de groepen 5 t/ 8 met de methode : “Goed van start”, waarin wij gezamenlijk goede afspraken en regels vastleggen. Vooral het samen bespreken; eigenaar worden van de afspraken is een belangrijk onderdeel.

Snappet

Speerpunt dit schooljaar is het werken met de tablets van Snappet. Groep 6 t/m 8 maakt de oefenstof van rekenen, taal, begrijpend lezen en woordenschat op de tablet. De leerkracht kan op zijn tablet zien of de opgaven goed gemaakt worden , indien nodig kunnen de leerlingen extra instructie krijgen. De tablets geven de leerlingen ook de mogelijkheid om aan eigen doelen te werken. Voor ouders organiseren wij inloopochtenden om met deze nieuwe vorm van onderwijs kennis te maken.

Bij ons krijg je als kind een kans! Je voelt je veilig en kunt je talenten ontwikkelen. In ieder kind schuilt een diamant, die willen wij in jou ontdekken!

 

Team : Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

300_voorlezen.jpg300_auto.jpg

Downloads