MR

300_c3bd394b-3809-41a5-b164-55988c17c5bb.jpeg 

300_logo_kindercentrum-stelle_zeemeeuwkopie_1.jpg

 

 

Jaarverslag van de MR van Kindcentrum Stelle - Zeemeeuw te Terneuzen.

Schooljaar 2019-2020.

 

Inleiding:

De medezeggenschapsraad van Kindcentrum Stelle – Zeemeeuw bestond dit jaar uit;

Dhr. R. Fatehmahomed, voorzitter en afvaardiging van de ouders.

Mevr. S. Schutte, secretaris , afvaardiging van het personeel.                                      

Dhr V. Eryürük, afvaardiging ouders.

Mevr. A. van Hecke, afvaardiging personeel.

 

De  MR heeft 4 vergaderingen gehad dit schooljaar. Twee keer heeft een Mr lid deel uitgemaakt van een sollicitatie procedure.

Vanaf vorig jaar heeft de MR een eigen e-mail adres: Mr@stelle-terneuzen.nl

 

Onderwerpen welke dit jaar binnen de MR aan de orde zijn geweest:

- Strategisch beleidsplan Vooruit.

- IKC ontwikkeling.

- Vakantieregeling 2020-2021.

- Nascholingsplan; 2019-2020.

- Begroting 2020.

- Arbeids risico inventarisatie/ Veiligheidsplan

- Groepsindeling 2020-2021.

- Schoolgids 2020-2021.

- Voortgang natuurplein/schoolplein.

- Start samenwerking met de ouderraad van Prokino.

 

Speerpunten voor de MR 2020-2021;

- Aandacht blijven vragen voor de werkdruk.

- Het verloop van de ontwikkelingen van ons Kindcentrum goed volgen.

- Samenwerking met Or Prokino verder uitbreiden.

 

 Mocht u nog vragen hebben over dit jaarverslag of n.a.v. zaken waarmee de MR zich bezig houdt, de    

 MR -leden zijn altijd bereid deze toe te lichten.

 

S. Schutte

September 2020.