MR

 

300_c3bd394b-3809-41a5-b164-55988c17c5bb.jpeg    300_logo_kindercentrum-stelle_zeemeeuwkopie_1.jpg

 

Jaarverslag van de MR van Kindcentrum Stelle - Zeemeeuw te Terneuzen.

Schooljaar 2017-2018.

 

Inleiding:

De medezeggenschapsraad van Kindcentrum Stelle – Zeemeeuw bestond dit jaar uit;

Dhr.   R. Fatehmahomed, voorzitter en afvaardiging van de ouders.

Mevr. S. Schutte,               secretaris , afvaardiging van het personeel en GMR-
                                                aanspreekpunt.

Dhr V. Eryuk,                      afvaardiging ouders.

Mevr. A. van Hecke,         afvaardiging personeel.

De  MR heeft 4 vergaderingen gehad dit schooljaar. Twee keer heeft een Mr lid deel uitgemaakt van een sollicitatie procedure.

 

Onderwerpen welke dit jaar binnen de MR aan de orde zijn geweest:

-verkiezingen voor een nieuw MR lid. Veli is gekozen met de meeste stemmen, met dank nogmaals voor de 2 andere kandidaten.

-Intentie verklaring  IKC ontwikkeltraject is ondertekend, verdere uitleg komt.

-Locatieplan 2018-2022 Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw en Prokino.

-Vakantieregeling 2018-2019.

-Nascholingsplan; 2017-2018.

-Begroting 2018/ Controle jaarrekening van de ouderraad.

-Arbeids risico inventarisatie/ Veiligheidsplan

-Monitor Sociale Veiligheid besproken.

-Evaluatie; Gezonde school,  Doen, schakelklas, schoolreizen en zomerschool.

-Traject Marcel van Herpen; studie bijeenkomsten voor al het personeel.

-Groepsindeling 2018-2019.

-Drie plus activiteit/ mini TEC

-Klankbordgroep Continurooster/  Proef draaien/ andere schooltijden, 25 uur per week voor elke groep.

-Werkdruk / staking onder de leerkrachten

-Analyse document van de onderwijs resultaten/ het jaarplan met actiepunten. O.a. de ontwikkeling   van Snappet, informatie over de eind toets van groep 8.

-Vervangers procedure.

 -Afwatering schoolplein/ Nadenken over een nieuw/ leuker plein.

-Schoolgids 2018-2019.

-Allerlei voorwaarden i.v.m. de nieuwe Privacy wet.

 

Speerpunten voor de MR 2018-2019;

 

-Aandacht blijven vragen voor de werkdruk.

-Het verloop van de ontwikkelingen van ons Kindcentrum goed volgen.

-Aandacht blijven vragen voor slechte afwatering van het plein en onder de bomen bij de hoofd ingang.

-Meewerken en nadenken over een nieuw/ leuker plein.

-Nadenken over nieuw beleid van de Gemeente ten aanzien van de Speelneus/ schoolplein van ons     Kindcentrum.

-De nieuwe ontwikkelingen binnen onze school kritisch volgen.

 

 Mocht u nog vragen hebben over dit jaarverslag of n.a.v. zaken waarmee de MR zich bezig houdt, de    

 MR -leden zijn altijd bereid deze toe te lichten.

 

September 2018.                                                                 S. Schutte.