MR

               
300_c3bd394b-3809-41a5-b164-55988c17c5bb.jpeg

 

Jaarverslag van de MR van Kindcentrum Stelle - Zeemeeuw te Terneuzen.

Schooljaar 2016-2017.

 

Inleiding:

De medezeggenschapsraad van Kindcentrum Stelle – Zeemeeuw bestond dit jaar uit;

Dhr.   R. Fatehmahomed, voorzitter en afvaardiging van de ouders.

Mevr. S. Schutte,               secretaris , afvaardiging van het personeel en GMR-
                                                vertegenwoordiger.

Mevr. C. Hamelink,           afvaardiging ouders.

Mevr. A. van Hecke,         afvaardiging personeel.

 

De  MR heeft 5 vergaderingen gehad dit schooljaar.

 

Onderwerpen welke dit jaar binnen de MR aan de orde zijn geweest:

- IKC ontwikkeling.

-Passend onderwijs binnen onze school.

-Vakantieregeling 2017-2018.

-Nascholingsplan; 2016-2017.

-Begroting 2017.

-Arbeids risico inventarisatie.

-Evaluatie; Gezonde school, ITM, Doen, schakelklas, schoolreizen en zomerschool.

-Groepsindeling 2017-2018.

-Drie plus activiteit/ mini TEC/ Ouderapp.

-Pest protocol.

-Het nieuwe zorgplan.

-Continurooster/ andere schooltijden.

-Rapport inspectie bezoek.

-Analyse document van de onderwijs resultaten.

-Vervangersbeleid/TCOZ/ wat als er geen vervanging is te krijgen?

-Afwatering schoolplein.

-Nieuw fietsenhok/ berging.

-Veiligheidsplan.

-Schoolgids.

-Afscheid mevr. C. Hamelink/ werving nieuw ouderlid/ verkiezingen.

 

Speerpunten voor de MR 2017-2018;

-Het verloop van de ontwikkelingen van ons Kindcentrum goed volgen.

-Aandacht blijven vragen voor slechte afwatering van het plein en onder de bomen bij de hoofd ingang.

-Commissie  instellen voor plein ideeën en sponsoring.

-Het vluchtelingen beleid blijven volgen van de Gem. Terneuzen/ ProBaz/ Mini TEC.

-De ontwikkelingen rondom het continurooster/ andere schooltijden goed volgen en evalueren,      meedenken over de definitieve beslissing.

-Vervanging leerkrachten/ werkdruk.

 Mocht u nog vragen hebben over dit jaarverslag of n.a.v. zaken waarmee de MR zich bezig houdt, de    

 MR -leden zijn altijd bereid deze toe te lichten.

 

 

Oktober 2017.                                                                       S. Schutte.